Автори

Христо Ганев

Книги: Моят жизнен път

Христо Христов

Книги: Тайните фалити на комунизма

Цветан Манчев

Книги: Речник на основните макроикономически и банкови термини

Цветан Сивков

Книги: Нормативни актове по административно право и административен процес

Цветан Тодоров

Книги: Интимните неприятели на демокрацията

Цветан Цалински

Книги: Съставен конюнктурен индикатор за българската промишленост

Ценка Божилова

Книги: Българско-немски икономически речник, Немско-български икономически речник

Център за оценка на законодателството

Книги: Как се прави оценка на въздействието на законодателството

Цецилия Кин

Книги: Европейската дискусия за фашизма

Цочо Бояджиев

Книги: Архив за средновековна философия и култура

Ч. Ломброзо

Книги: Гениальность и помешательство

Ч. Улф младши

Книги:

Чавдар Кюранов

Книги: Проблеми на децентрализацията и местното самоуправление в Република България

Чарлз Дарвин

Книги: Произход на видовете

Чарлс Улф младши

Книги: Пазар или държавна намеса: Избор между две несъвършени алтернативи

Ървинг Креспи

Книги: Обществено мнение, сондажи и демокрация

Ъруин Шиф

Книги: Как се развива икономиката и защо изпада в криза , Молцко царство

Э.Фромм

Книги: Иметь или быть?

Юлиан Панкув

Книги: Следприватизационно развитие на предприятията в България, Фискални ефекти от приватизацията

Юлиан Попов

Книги: Английска България или Швейцария на Балканите

Автори: 2481 - 2500 от общо 2511