Финанси. Банки

В сянката на финансовата криза В сянката на финансовата криза

Петер Алтмикс

Издател: СиВас Консултинг

В книгата се изследват възможностите за една свободна международна банкова система, изискванията за реформа на валутните системи, както и изключителния монопол за емитиране на книжни пари

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Валута и международни финанси Валута и международни финанси

Светослав Масларов

Издател: Princeps

В учебника са отразени съвременните характеристики на разглежданите обекти както в светлината на традиционните теоретични модели, така и с отчитане на съвременните концепции в

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Външен дълг: теория, практика, управление Външен дълг: теория, практика, управление

Гарабед Минасян

Издател: Сиела софт енд паблишинг

Монографията прави опит за цялостно разглеждане и изучаване на дълговия проблем най-вече в контекста на съвременното икономическо развитие на България. Систематизирани са теоретичните

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Глобални пари и финанси Глобални пари и финанси

Светослав Масларов

Издател: Нов български университет

Учебникът е предназначен за курсове и дисциплини в областта на глобалните финанси и на световната икономика. Разглеждат се традиционни теми като валутен пазар и валутен курс, валутна

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Капиталови пазари Капиталови пазари

Светлана Александрова

Издател: ИК "Даниела Убенова"

"Целта на настоящата книга е да представи принципите на функциониране на капиталовите пазари, търговията с различни видове финансови инструменти, подходите за формиране на оптимален

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Контрол в социалното управление Контрол в социалното управление

Михаил Динев

Издател: Тракия - М

"Не е случайно, че контролът предзвиква огромен интерес сред обществеността, преживява своеобразен "бум" на особен род социален феномен. Неговата дълголетна история в по-голямата си част е

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Международни финанси Международни финанси

Милчо Стоименов

Издател: Тракия - М

Предлаганото издание е предназначено за студенти, обучаващи се в икономическите университети по специалностите „Международни икономически отношения”, „Финанси” и „Бизнес

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Международни финанси Международни финанси

Светослав Масларов

Издател: Нов български университет

Учебникът "Международни финанси" покрива основните теми на началния курс по международни финанси на макроикономическо равнище, като е направен опит да се отразят последните събития към

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Основи на банковото дело Основи на банковото дело

Вернер Заутер

Издател: Делфин прес

Това издание представлява превод на меродавния труд на професор Вернер Заутер "Grundlagen des Bankgeschaftes" - "Основи на банковото дело", официален наръчник в най-елитния европейски център за банково

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 51 - 60 от общо 82