Препоръчани книги

The Story of Law  The Story of Law

John Maxcy Zane

Written for the layman as well as the attorney, The Story of Law is the only complete outline history of the law ever published. "It is," too, noted journalist William Allen White of the original edition, "the sort of book that any lawyer could take

The Liberal Mind The Liberal Mind

Kenneth Minogue

Kenneth Minogue offers a brilliant and provocative exploration of liberalism in the Western world today: its roots and its influences, its present state, and its prospects in the new century. The Liberal Mind limns the taxonomy of a way of thinking

Марксизмът без маска: от заблуда към разруха Марксизмът без маска: от заблуда към разруха

Лудвиг фон Мизес

„Марксизмът без маска” представя поредица от лекции, изнесени от Лудвиг фон Мизес в Обществената библиотека на Сан Франциско от 23 юни

The Political Economy of International Reform and Reconstruction The Political Economy of International Reform and Reconstruction

Ludwig von Mises

When he fled Austria in 1934, Ludwig von Mises left behind a wealth of writings that, he supposed, were lost forever. Seized by the Nazi Gestapo, the papers were subsequently captured by the Soviet KGB and were archived in Moscow. Their discovery in

ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА БИБЛИОТЕКА НА ИПИ И БМА

-  Най-новите книги в България и чужбина

-  Заглавия от класацията на Амазон Топ 100 в областта на икономиката

-  Он-лайн търсене и запазване на книги

-  Известяване за нови заглавия

-  Ежедневно попълване на фонда

-  Разнообразна програма от срещи, дискусии, обсъждания на книги и автори, прожекции на кратки филмчета.

 

... и всичко това за абонамент на цената на една книга

 

 

 

 
Стремежът ни е Библиотеката на ИПИ да се превърне във важен център на знанието в България, включително място за дебати и обсъждания на икономически теми.