Стоядин Савов

За автора

д-р на ик. науки Стоядин Савов – икономист, професор в Университета за национално и световно стопанство, чийто ректор е бил в периода 1987-1989 г.

Книги от този автор