Атанас Георгиев

За автора

Д-р Атанас Георгиев има дългогодишен опит в икономиката и управлението в енергийната и комунална инфраструктура и услуги. Работил е като консултант по преструктуриране в електроенергетиката и като програмен мениджър на обучения и конференции за енергетика, инфраструктура и комунални услуги. Създател е и главен редактор на портала Publics.bg и на списание "Ютилитис". Автор е на книгата "Регулирани услуги, пазари и ценообразуване" (2014), както и на редица анализи и статии в български и международни издания.
Атанас Георгиев е бакалавър по икономика и магистър по финанси и банково дело, магистър и доктор по енергийна икономика на Софийския университет "Св.Климент Охридски". От 2005 г. работи като хоноруван и щатен преподавател в Стопанския факултет на Университета. Д-р Георгиев е научен секретар на Катедра "Икономика и управление по отрасли", преподавател и секретар в магистърската програма по "Икономика и управление в енергетиката, инфраструктурата и комуналните услуги".

Личен сайт: http://www.publics.bg/

Книги от този автор