Атанас Казаков

За автора

проф. д-р Атанас Николов Казаков преподава основно по дисциплините политическа икономия, основи на икономическата теория, основни на микроикономиката, основи на макроикономиката, човешки ресурси и човешки капитал пред студенти от бакалавърска и магистърска степен. Чете лекции в Института за следдипломна квалификация на УНСС, както и в университети и техни поделения в София, Бургас, Стара Загора, Ловеч, Хасково. През 1980–1981 г. и 1987–1988 г. специализира в Московския държавен университет, а през 1989 г. в Главното училище за планиране и статистика във Варшава. Ръководил е от българска страна съвместни научни проекти с университети в Полша. Основни тематични направления на неговата изследователска дейност са проблемите на работната сила, пазара на труда и човешкия капитал.

Книги от този автор