Борис Първулов

За автора

Проф. дин Борис Първулов (1928 г.)е роден в с. Върбово, Белгордчишко. Завършва Висшия икономически институт „Карл Маркс” през 1952 г. През 1956 г. постъпва на работа като асистент в същия институт към катедра „Икономика но промишлеността”. От 1961 г. е доцент, а от 1984 г. – професор. Придобива научна степен доктор на икономическите науки с дисертационния си труд „Производствено-стопански връзки в условията на икономически подход в управлението” (1982).

Заемал е отговорни постове в системата на държавното управление – към Държавния комитет за планиране, Министерския съвет, Министерството на снабдяването и държавните резерви, Държавния съвет. Бил е заместник-министър на снабдяването.

Понастоящем е председател на съвета на директорите на „Карат Електроникс” АД.

Научните му интереси са в областта на управлението на икономиката, организацията на материално-техническото снабдяване, производствените връзки в промишлеността.

 

Книги от този автор