Цочо Бояджиев

За автора

проф. дфн Цочо Бояджиев (1951) е един от водещите български учени-хуманитаристи и основоположник на школата по философска медиeвистика у нас. Изключително ерудиран, будещ респект с богата си творческа биография, с академичната си кариера и международните си контакти, той е автор на единадесет монографии и на множество студии и статии, публикувани на няколко езика, както и на десетки преводи от старогръцки, латински, немски и английски. Творчеството му включва още четири стихосбирки и три самостоятелни фотографски изложби.

В момента проф. Бояджиев преподава история на античната философия и културна антропология на Средновековието във Философския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”. Член е на Международното общество за изследване на средновековната философия (Лувен), на Европейската академия на науките и изкуствата (Виена), на Ерфуртската академия на науките, на Берлинското научно общество, на Международното платоново общество и на немското Общество за философията на Средновековието и Ренесанса. Директор е на Института за средновековна философия и култура (София).

Книги от този автор