Димитър Шопов

За автора

проф. д.ик.н. Димитър Атанасов Шопов е преподавател в УНСС, катедра „Труд и социална защита”.

Книги от този автор