доц.д-р Евгени Евгениев

За автора

Доц. д-р Евгени Евгениев е зам.-ректор по европейските проекти и продължаващото обучение във Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ). Преподава във ВУЗФ от 2009 г. по дисциплините „Бизнес стратегии“, „Публични политики и бизнес среда“, „Международни финансови организации“ и др. Води лекции по „Глобален стратегически мениджмънт“ във Висшето училище по публични политики и мениджмънт към Корейския институт за развитие в Сеул, Южна Корея. Има повече от осемгодишен опит като икономист в Световната банка. Работи по стратегически документи в областта на иновациите в България, като Националната стратегия за интелигентна специализация (2012-2014 г.) и Стратегията за интелигентна специализация на София (2015 г.). Към момента е фокусиран върху изследвания в областта на националните иновационни системи, автомобилната индустрия и ефекта на индустрията „Информационни и комуникационни технологии“ върху икономическото развитие.

Автор е на повече от тридесет научни публикации в български и чуждестранни издания. Участвал е в работата на над десет аналитични доклади на международни институции, в резултат на което познава практиката на всички глобални институции, които са във фокуса на настоящия учебник.

Книги от този автор