Доц.д-р Силвия Трифонова

За автора

Доц. д-р Силвия Трифонова е преподавател в катедра “Финанси” на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София.

Преподава учебните дисциплини “Управление на банковия риск ”, “Банково дело”, “Международни финанси”, „Международни финансови организации”, “Парична теория и парична политика”, „Европейска монетарна и финансова интеграция”, “Европейски икономически и паричен съюз”, “Международни финансови организации и програми” и др.

Доц. д-р С. Трифонова има богат практически опит във финансовата сфера. Работила е в Софийската фондова борса (СФБ) като експерт в областта на паричните и капиталовите пазари, в Спестовната банка (Caisse des Dеpots et Consignations), Дирекция „Изследвания”, Париж, Франция, в Българската народна банка (БНБ), Дирекция „Банкова политика”, отдел „Надзор на платежните системи”, в консултантски дружества, неправителствени организации и др. Участва в разработването на инвестиционни проекти, бизнес и финансови планове, маркетингови и стратистически проучвания, анализи и профили на дружества и др.

Има множество специализации във водещи чуждестранни университети и научни институти, сред които в Университета Екол Политехник (Ecole Polytechnique), Париж, Франция (1996 г.), Атинския Университет (University of Athens), Атина, Гърция (1998 г.), Университета в Кеймбридж (University of Cambridge), Кеймбридж, Великобритания (2000 г.), Института за световен икономикс в Кил (Kiel Institute for World Economics), Кил, Германия (2006 г.) и др. Била е стипендиантка на Министерството на образованието, младежта и науката (МОМН) на Република България, Британския съвет в България, Фондация “Отворено общество”, София, Фондация “Екол Политекник”, Париж, Франция, Фондация „Атанас Буров”, София и др. През 2001 г. е номинирана от Фондация „Еврика” за награда за постижения в науката.

Доц. д-р С. Трифонова има множество научни публикации в страната и в чужбина. Автор е на учебниците “Управление на риска в банката” (2014 г.), „Европейска монетарна и финансова интеграция” (2011 г.), „Парична теория, парична политика, европейска парична интеграция” (2006 г.), “Паричен съвет, банкова система и финансово развитие”, (2002 г.), “Пари и банки”, (2003 г.), “Лауреати на Нобелова награда по икономика (1969-2002 г.)”, (2004 г.), “Финансов анализ на фирмата”, 1 и 2 част, (2001 г.), “Корпоративни финанси”, (1999 г.) и др.

Има издадени и множество научни статии и студии. Участвала е в над 60 научни международни конференции в САЩ, Великобритания, Китай, Хонконг, Русия, Франция, Германия, Италия, Гърция, Белгия, Чешката република, Ирландия, Румъния, Сърбия, Хърватска република и др., по проблемите на международните финанси, банковия мениджмънт, монетарния икономикс, финансовите пазари, управлението на риска и платежните системи.

 

Книги от този автор