Екатерина Сотирова

За автора

доц. д-р Екатерина Стефанова Сотирова – Петкова е преподавател в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Икономикс”. Нейните основни научни интереси са в областта на паричната система, паричната политика и световната икономика. Доцент Сотирова е привърженик на идеите на Милтън Фридмън.

Книги от този автор