Емилия Георгиева

За автора

Доц. д-р Емилия Георгиева Младенова е преподавател в катедра „Икономикс”, Общоикономически факултет, УНСС. 

Личен сайт: http://blogs.unwe.bg/emladenova/

Книги от този автор