Филип Багус

За автора

Филип Багус е германски икономист, професор по икономика в университета „Крал Хуан Карлос” в Мадрид. Магистърската си степен получава в университета в Мюнстер, а докторска титла защитава в университета „Крал Хуан Карлос”, където негов научен ръководител е Хесус Уерта де Сото – изтъкнат икономист, последовател на австрийската школа в икономиката. Докторантурата на Багус е посветена на въпросите на дефлацията.
Понастоящем Филип Багус е преподавател в университета „Крал Хуан Карлос”, където чете лекции по следните теми: въведение в икономиката; микроикономика; макроикономика; методология на австрийската школа; икономически анализ на Европейския съюз. Основните му изследователски интереси са свързани с монетарната теория, капиталовата теория и теорията на бизнес-цикъла. Автор е на две книги: „Трагедията на еврото” (2010) и „Дълбоко замразени: икономическият колапс на Исландия”(2011), както и на множество публикации в либертариански издания и сайтове.

Личен сайт: http://www.philippbagus.com/

Книги от този автор