Галина Младенова

За автора

Доц. д-р Галина Младенова е родена на 5.05.1959 г. в град Шумен. Висшето си образование получава в Руската икономическа академия “Г. В. Плеханов”, а през 1988г. защитава дисертация и й е присъдена докторска степен по икономика. Специализирала е в Университета в Лимерик, Ирландия; Университета “Гилдхол”, Лондон; Университета в Лимбург, Белгия, Университета в Слоу, Англия.

От 1990 година е редовен преподавател в УНСС, катедра “Маркетинг и стратегическо планиране”. Доцент е по научна специалност 05.02.26 “Маркетинг”. Преподава дисциплините: “Маркетинг”, “Управление на маркетинга”, “Стратегически маркетинг”, “Маркетинг на финансовите услуги”. Повече от десет години е преподавател в НБУ. Била е директор на магистърска програма “Управление на маркетинга” и на бакалавърска програма “Реклама” в НБУ, член е на Департаментния съвет на департамент "Кино, реклама и шоубизнес". Водила е лекционни курсове в Американски университет – Благоевград, СУ “Св. Климент Охридски”, Международно висше бизнес училище – Ботевград и др. Член е на Факултетния съвет и на Научния съвет на Факултета по управление и информатика в УНСС. Член е на редакционната комисия на сп. “Маркетинг и мениджмънт”.

Доц.д-р Галина Младенова е един от пионерите и водещите специалисти в областта на пазарните анализи и маркетинговото планиране в България. Резултат от дългогодишната й изследователска, преподавателска и консултантска работа в областта на маркетинга са нейните публикации, сред които се открояват:

• “Маркетингово планиране”, 2006, УИ “Стопанство”, 356с.

• “Маркетингови анализи”, 2000, Тракия-М, 220с.

• “Маркетинг във финансовите институции”, 2007, ИСК при УНСС, 210с.

• “Стратегическо маркетингово планиране”, 1998, УИ “Стопанство”, 203с.

Множество са публикациите й в съавторство, научните статии и доклади на семинари и международни научни конференции. Участва в различни вътрешни и международни проекти.

Наред с академичната работа Галина Младенова се изявява и като консултант в областта на разработването на маркетингови стратегии и програми, пазарни анализи, обучение на маркетинговия персонал на водещи фирми, опериращи в България.

 

Книги от този автор