Христо Ганев

За автора

Христо Ганев (1874-1957) – общественик, ревностен кооперативен и застрахователен деятел.

Завършва химия и естествени науки като степендиант на новооткритото Висше училище-София (днес СУ „Св. Сл. Охридски”). Веднага започва да учителства последователно в Севлиево, Свищов и Търново. През това време се включва активно в първите борби на учителското движение и става член на БРСДП /широки социалисти/. Заедно с Т.Г.Влайков става един от ръководителите на обединение Български учителски съюз.

След няколкогодишно учителстване и активна дейност в професионалните борби на Българския учителски съюз, вече познат със своята обществена дейност, Христо Ганев е извикан в Министерството на народното просвещение като началник на основното образование и се включва по предложение на министър Никола Мушанов в изработването на законопроекта за народното просвещение, който става закон през 1909 г. и открива цяла епоха в делото на народната просвета.
След кратка почивка и няколкомесечна служба в Министерството на финансите Христо Ганев навлиза в нова област, в която съдбата му определя изключително широко и ползотворно поприще. През 1910 г. той е поканен за член на Управителния съвет на младото още Чиновническо кооперативно спестовно застрахователно дружество. Много скоро с богатите си заложби – широк поглед и проницателен ум, будна мисъл и извънредно трудолюбие, придружени със спокойствие, тактичност, чувство на отговорност и дълг, Христо Ганев спечелва доверието на Управителния съвет и не след дълго става директор, а след няколко години - главен директор, и през 1930 година с избор на управителния съвет оглавява като председател Чиновническото кооперативно застрахователно дружество..

Създава се Школа за обучение на кооперативни застрахователи от цялата страна. Със своя все повече нарастващ авторитет и доверие сред обществото до 1940 г. ЧКЗД наброява вече осемстотин хиляди членове, над 15 млрд. лева застрахован капитал за живот пожар, злополука и става най-мощната застрахователна институция и една от първите кооперативни организации в страната.

След едно изключително успешно участие в Международното кооперативно изложение в Гант – Белгия през 1924 г., по инициатива на Христо Ганев се основава Национален комитет на българската кооперация /1925 г./ като обединяваща идейно звено, в което започват да влизат всички кооперативни централи в страната. За пръв председател и до края на неговото действие /1944 г./ е избран Христо Ганев и бива признат за водач на цялостното общо кооперативно движение.
Българските кооперации членуват в Международния кооперативен съюз със седалище Лондон. Христо Ганев е избран в Изпълнителното бюро, а в Международния съюз на кооперативните застрахователни организации е един от петимата членове на Постоянното присъствие в Брюксел.
Той е и един от основателите /1925-1926 г./ и дългогодишен председател на Кооперативна централа “Напред”.Съдейства в изработването идеологията на тази изключително просперираща потребителна кооперация.

Книги от този автор