Имън Бътлър

За автора

д-р Имън Бътлър (Eamonn Butler) е доктор по философия, икономика и психология от Университета „Сейнт Андрюс”. Директор и съосновател на Института „Адам Смит”, вицепрезидент на Обществото Монт Пелерин.

Автор е на академични трудове, посветени на творчеството на трима от водещите икономисти на ХХ век: Хайек: Приносът му за икономическата и политическа мисъл на нашето време; Милтън Фридмън: Пътеводител в икономическите му идеи; Лудвиг фон Мизес: Извор на модерната революция в микроикономиката.

Книги от този автор