ИПИ

За автора

Институтът за пазарна икономика (ИПИ) е първият независим икономически институт в България. Институтът е официално регистриран като неправителствена организация на 15 март 1993 г.

Мисията на ИПИ е да развива и защитава пазарните подходи за преодоляване на предизвикателствата, пред които гражданите на България и в региона се изправят. Целите на ИПИ са да предоставя независима оценка и анализ на политиката на правителството, както и да служи като трибуна за обмяна на възгледи и мнения на икономисти и наблюдатели по различни въпроси.

 

Изследването "Регионални профили: показатели за развитие" има собствен специализиран сайт, който се актуализира всяка година: www.regionalprofiles.bg

 

Книги от този автор