Кармен Райнхарт

За автора

Кармен М. Райнхарт е професор по икономика и директор на Центъра за международна икономика към Университета на Мериленд. Нейният интерес към финансовите кризи и техните отрицателни последствия датира от 1980 г., когато работи като главен икономист и вицепрезидент на инвестиционната банка Bear Stearns.

Кармен Райнхарт е научен сътрудник в Националното бюро за икономически изследвания, научен сътрудник в Центъра за изследвания на икономическата политика и член на Съвета за международни отношения. Тя е член на многобройни редакционни колегии и комисии, автор на научни трудове по различни въпроси в областта на макроикономиката, международните финанси и търговията, международните капиталови потоци, валутните курсове, инфлацията, банковите кризи, кризите на държавните дългови инструменти, валутните катастрофи и тяхното разпространение. Нейните изследвания са публикувани във водещи научни списания.

Научните трудове на проф. Райнхарт са спомогнали за разбирането на финансовите кризи. В началото на 90-те години, преди кризата в Мексико от 1994-1995, тя  обръща внимание на непостоянството на капиталовите потоци към развиващите се пазари и вероятността от резки обрати. Преди кризата в Азия (1997-1998), тя обосновава историческата взаимовръзката между надутите цени на активите и банковите кризи, и как последните водят до създаването на т.нар. кризи-близнаци. Райнхарт предупреждава и за възможността от тежки икономически диспропорции, следствие от кризата с ипотечните кредити през 2007 г.

Най-новата й книга (с Кенет Рогоф) „Този път е различно: Осем века финансови безумия” потвърждава нейната тезата за цикличността от „бумове и спадове”, която е в основата на финансовата история. Книгата е преведена на 13 езика.

Книги от този автор