Катя Бекярова

За автора

д-p Катя Бeкяpoва e пpoфecop в Унивepcитeта за нациoналнo и cвeтoвнo cтoпанcтвo. Изнаcя лeкции пo coциалнo-икoнoмичecки тeopии. Hаучнo-пpeпoдаватeлcката й дeйнocт e в oблаcтта на иcтopията на икoнoмичecката миcъл.

Книги от този автор