Маргарита Харизанова

За автора

доц. д-р Маргарита Харизанова - един от първите български специалисти в областта на управлението на човешките ресурси. Доктор по икономика. Доцент по проблемите на управлението. Редовен преподавател в Университета за национално и световно стопанство- София.

Специализирала в Белгия.

Научен ръководител на докторанти в областта на управлението. Автор на многобройни публикации по проблемите на мениджмънта в специализирания печат, статии, студии, учебници, монографии.

Ръководи секциите по Системи за оценка и Системи за възнаграждения към дружеството.

Книги от този автор