Матилда Александрова - Бошнакова

За автора

доц. д-р Матилда Александрова – Бошнакова – преподавател в УНСС в катедрите: “Управление”, “МИО и бизнес”, “Стопанска логистика” и “Икономика на природните ресурси”.

Книги от този автор