Методи Христов

За автора

Проф. д.ик.н. Методи Христов е преподавател във Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) по учебните дисциплини: основи на финансите и публични финанси. Той е бивш член на икономическата комисия на Висшата атестационна комисия (ВАК).

Книги от този автор