Ралица Пеева

За автора

Ралица Пеева е родена през 1968 г. Завършила е 114 езикова гимназия с преподаване на английски език в София и специалност социология в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Специализирала е политология и социология в САЩ. Защитава докторат в университета "Ню скул" в Ню Йорк. Темата на доктора й е “Българската кръгла маса в сравнителна перспектива”.

Участвала е президентската кампания на Петър Стоянов. Работила е като програмен директор в Центъра за либерални стратегии.

Научните й интереси са в областта на политическата социология, сравнителната политология, сравнителната и историческата социология, конституционната и социалната теория.

Ралица Пеева е научен ръководител на проекта „Състояние на обществото”.

Книги от този автор