Робърт Низбет

За автора

Робърт Алекзандер Низбет (1913 - 1996) е американски социолог с неоконсервативни възгледи, професор в Колумбийския университет.

Научното му творчество е свързано с изследвания на  девелопментализма (идеите за развитието) в социалната мисъл и анализа на реда и дезорганизацията в социалната сфера (или общини и конфликти). Основната идея на Низбет е, че революционното социално изменение води до разрушение на общините и общинните ценности, в резултат на което авторитет губи значителна част от своята социална поддръжка. В своите трудове Низбет изследва широк кръг от социални, икономически и политически проблеми като в центъра на неговия научен интерес винаги са посредническите социални структури – групи, асоциации и институти, които играят ролята на буфер между индивида и държавата.

Книги от този автор

Допълнителна информация(интервюта с автора, коментари за книгите му в интернет)