Сава Джонев

За автора

Професор Сава Джонев е преподавател в Софийския университет, Философски факултет, катедра “Социална, трудова и педагогическа психология”. Води курсове по социална психология; организационно консултиране; педагогическа психология; дизайн и интерпретация на психологическите изследвания; методи за изследване в областта на управлението на човешките ресурси; психология на безсъзнателното.

Автор е на книгите:

- Психологически аспекти на словесното въздействие. София, 1985.

- Научното изследване като метод на мислене. София, 1986.

- Стратегии на ръководителя в междуличностните отношения. София, 1990.

- Социална Психология, том I-V. София, 1996-1997, 2004.

- Компютърна статистика за “скарани с математиката”. София, 1997. - Социална организация – теория, диагностика, консултация, том І-ІІІ. С., 2000, 2001.

- Кризите на преуспяващите фирми (Психология на мениджмънта на успеха). С., 2004.

- Методи за изследване в областта на управлението на човешките ресурси. С., 2004, 2005, 200, 2010.

 

Книги от този автор