Светлана Съйкова

За автора

ст.н.с. д-р Светлана Съйкова – социолог, Институт по социология при БАН, секция „Методология на емпиричните социологични изследвания”.

Книги от този автор