Теодор Седларски

За автора

Доцент д-р Теодор Седларски е преподавател в катедра „Икономика” към Стопанския факултет на СУ "Св. Климент Охридски".

Получава образованието си в Стопанския факултет и Виенския икономически университет. През 2007г. и 2008 г. печели последователно стипендия "Ернст Мах" за млади изследователи на австрийското министерство на науката и стипендия на Швейцарската конфедерация за специализации в сферата на новата институционална икономика съответно във Виенския икономически университет и в Университета Санкт Гален. Защитава докторска дисертация през 2009 г. в областта на институциите, транзакционните разходи и икономическото развитие. Хабилитира се с изследвания върху институционалните аспекти на функционирането на пазарите.

Чете лекции в Софийския университет по институционална икономика, икономически теории, международна икономика, икономика на публичния сектор, пари, банки и финансови пазари.

От 2012 г. е ръководител на Центъра за икономически теории и стопански политики към Софийския университет "Св. Климент Охридски" и член на редакционната колегия на Годишника на Стопанския факултет.

Книги от този автор