Васил Цанов

За автора

Васил Цанов, проф. д-р, работи в Института за икономически изследвания на БАН. Преподавател е във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“. Изследователските му интереси са в областта на приложната иконометрия, пазара на труда, доходите и политиката по доходите, бедността и социалното неравенство. Има множество публикации у нас и в чужбина по проблемите на заетостта, безработицата, условията на труд, работната заплата и бедността. Участва в редица международни проекти на Европейския съюз и Международната организация на труда.

Книги от този автор