Васил Манов

За автора

Проф. д.ик.н. Васил Манов Петков (1941 г.) e ръководител на катедра "Маркетинг и строително планиране" и директор на Института за икономически анализи, експертизи и прогнози към УНСС.

Кариерата си на икономист започва през 1966 г. в днешния "Арсенал" гр. Казанлък, а научната си кариера - през 1969 г. като научен сътрудник в научноизследователските институти на бившия Държавен комитет за планиране и Министерството на вътрешната търговия.

От 1974 г. е на научно-преподавателска работа в УНСС. Бил е заместник-декан, декан, заместник-ректор по научноизследователската дейност на УНСС. Специализирал е във Великобритания, Германия, Русия, Унгария, Чехословакия и Полша. Чете лекции по университетските курсове "Програмиране и планиране развитието и функциите на икономическите системи", "Стратегическо макропланиране". "Равновесие и икономически растеж", "Национална структурна политика", "Стратегически маркетинг", планиране и управление на фирмената дейност.

Книги от този автор