Юлияна Яркова

За автора

Проф. д-р Юлияна Иванова Благоева-Яркова е заместник-декан по научната и международната дейност на Стопанския факултет  при Тракийския университет в гр. Стара Загора и ръководител на катедрата „Регионално развитие”.

Преподава дисциплините: регионална икономика, местно и регионално развитие, икономика на околната среда, икономика на туристическото предприятие.

Специализирала е във Великобритания, САЩ и Нидерландия.

Области на професионален интерес: Регионална икономика и развитие, икономика на околната среда, икономика на туризма, икономическа ефективност, икономически разходи.

Членство в научни организации: Национален комитет за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони, Съюз на учените, Съюз на аграрикономистите, Факултетен съвет- Аграрен факултет при Тракийския университет.

Книги от този автор