Finance

Валутно-икономически отношения на НР България с другите страни Валутно-икономически отношения на НР България с другите страни

Н. Царевски

Издател: Издателство Наука и Изкуство

Трудът може да бъде използван от всички икономисти занимаващи се с проблемите на международните икономически и валутно-финансови отношения, от служителите в системата на външната търговия,

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Държавен дълг Държавен дълг

Издател: Министерство на финансите & Българска народна банка

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Е-ДДС Е-ДДС

Издател: „ Отворено общество“

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Ефектът Balassa - Samuelson в България Ефектът Balassa - Samuelson в България

Георги Чукалев

Издател: Българска народна банка

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Икономически преглед Икономически преглед

Издател: БНБ

Тримесечното издание „Икономически преглед“ се подготвя от дирекция „Икономически изследвания и прогнози“ на БНБ. То представя информация и анализ на външната среда, на основните

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Инвестиционната култура и защитата на индивидуалните инвеститори Инвестиционната култура и защитата на индивидуалните инвеститори

Издател: Институт за икономическа политика

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Инфляции в эпохи социальных революций Инфляции в эпохи социальных революций

С. А. Далин

Издател: Издательство „ Наука „

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Корпоративен имидж на търговските банки (1996-1997) Корпоративен имидж на търговските банки (1996-1997)

Мирослав Неделчев

Издател: БНБ

Тезата, заложена в дискусионния материал, е положителният корпоративен имидж като основен фактор за стабилността на банковата система, което определя неговата значимост за развитието на

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 241 - 250 от общо 282