General

Проблеми на икономиките в преход Проблеми на икономиките в преход

колектив

Издател: ПАРАДИГМА

Книгата съдържа част от докладите изнесени на Втората годишна конференция "Проблеми на икономиките в преход".

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Проблеми на икономическата динамика Проблеми на икономическата динамика

Н. Д. Кондратиев

Издател: Унив. издат. „Св. Климент Охридски „

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Програма "България - 2001": икономическата стабилизация Програма "България - 2001": икономическата стабилизация

колектив

Издател: Център за икономическо развитие

Основната цел на дискусията е да бъдат очертани приоритетите в работата на правителството и бъдещите му действия за бъдеща реализация на пограмата.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Развитие на малките и средните предприятия в България Развитие на малките и средните предприятия в България

Издател: Институт за пазарна икономика

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Развитието на регионите Развитието на регионите

Издател: Институт за пазарна икономика

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Русско-болгарский и Болгарско-русский экономический словарь Русско-болгарский и Болгарско-русский экономический словарь

Издател: Русский язык

Рядко специализирано издание, ограничен тираж, за специалисти. В речника са включени по около 20000 думи във всяка от посоките или общо около 40000 думи.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 321 - 330 от общо 342