Икономика

Търговските банки в България Търговските банки в България

Издател: Българска народна банка

Каталог

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Увод в макроикономиката Увод в макроикономиката

Дейвид Лейдлър, Сол Естрин

Издател: Унив. издат. „Св. Климент Охридски „

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Умееш ли да вземаш решения. Магията на избора Умееш ли да вземаш решения. Магията на избора

Н.Станулов

Издател: Академично издателство

Като цяло съдържанието на книгата е уникално и непознато за страната ни. Всеки непрекъснато взема решения и прави избор — ежедневно, ежечасно, т. е. човешките действия са плод на избор между

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Финандовая организация и деятельность МВФ Финандовая организация и деятельность МВФ

колектив

Издател: Международный валютен фонд

Брошурата разяснява терминологията присъстваща засилено във МВФ и следователно необходима за обуславяне на методите на дейността.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Финанси Финанси

колектив

Издател: Консорциум

Появата на списание “Финанси и финансова политика”- в книжен вариант, както и на web-страницата www.financebg.com имаха за цел, през почти петгодишния си период на съществуване, да отразяват

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Финанси на предприятията Финанси на предприятията

колектив

Издател: СТАТ-ПРИНТ ЕООД

В публикуваната информация участват 60 086 предприятия,като 2408 са от обществения сектор, а 57 678 - от частния сектор.

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Финансовата политика в България в условията на преход към пазарна икономика Финансовата политика в България в условията на преход към пазарна икономика

колектив

Издател: БНБ

В представеното изследване финансовата политика се разглежда в два аспекта – микроикономически и макроикономически. Първият се ограничава до анализ на поведението на държавните фирми

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 1101 - 1110 от общо 1118