Statistics and econometrics

Финансовата политика в България в условията на преход към пазарна икономика Финансовата политика в България в условията на преход към пазарна икономика

колектив

Издател: БНБ

В представеното изследване финансовата политика се разглежда в два аспекта – микроикономически и макроикономически. Първият се ограничава до анализ на поведението на държавните фирми

  • 0 от 5 звезди

0 гласа, средно: 0 от 5

Книги: 101 - 101 от общо 101