НовиниRSS Абонамент

ХРИСТИЯНСТВО, КЛАСИЧЕСКИ ЛИБЕРАЛИЗЪМ И ПРИНЦИПИ НА СВОБОДАТА
26.04.2011 / Бюлетин

ХРИСТИЯНСТВО, КЛАСИЧЕСКИ ЛИБЕРАЛИЗЪМ  И ПРИНЦИПИ НА СВОБОДАТА

Този брой посвещаваме на връзката между християнските добродетели, свободата, частната собственост и капитализма.

Този брой посвещаваме на връзката между християнските добродетели, свободата, частната собственост и капитализма. Темата е заминавала редица значими философи, теолози, икономисти и писатели. Мнозина автори защитават идеята, че корените на съвременния демократически капитализъм получават своята жизнена енергия от някои основни етически постулати на християнската философия.