НовиниRSS Абонамент

Ново в Икономическата библиотека (16-20 януари 2012)
20.01.2012 / Бюлетин

Ново в Икономическата библиотека (16-20 януари 2012)

„Цялото мое … състояние трябва да се разпредели по следния начин...да бъде създаден фонд, чиято същност е ежегодно награждаване с парична прeмия на тези хора, които през изтеклата година са съумели да принесат най-голяма полза на човечеството.
... Това е моята воля и присъждането на наградите не трябва да се свързва с принадлежността на лауреата към тази или онази нация, така както и сумата pа възнаграждение не трябва да се определя от принадлежността на носителя към това или онова поданство".

Из завещанието на Алфред Нобел

Този брой е посветен на трудовете, които можете да намерите в Икономическата библиотеката, на Нобеловите лауреати по икономика,