Андрей Василев, Йордан Йорданов

За автора

Андрей Василев е доктор по приложна математика. Работи в дирекция "Икономически изследвания и прогнози" на БНБ. От над 10 години е преподавател във ФМИ на СУ "Св.Климент Охридски". Водил е курсове по макроикономика, иконометрия и пространствена икономика. Научните му интереси са в областта на макроикономиката и приложения на математическите методи за икономически анализ.

 

Йордан Йорданов е доктор по математика. До 2015 г. е доцент в катедра "Диференциални уравнения" към ФМИ на СУ "Св.Климент Охридски". Има над 40 години преподавателски опит. Водил е курсове по обикновени и частни диференциални уравнения, математически анализ, висша математика за студенти по икономика и управление, макроикономика, пространствена икономика и др. Научните му интереси са в областта на частните диференциални уравнения и математическото моделиране в икономиката.

Книги от този автор