Антонина Желязкова

За автора

д-р Антонина Желязкова е директор на Международния център за малцинствата и културните взаимодействия (ИМИР).

Завършила е специалност източни езици в СУ "Св. Климент Охридски", специализирала е история на балканските страни, защитава дисертация за история на "Етнорелигиозните промени в някои западнобалкански провинции на Османската империя през XV-XVIII век".

Специализирала в Института за изследване на Изтока в Москва и Ленинград.

През 1987 г. публично се противопоставя на т. нар. възродителен процес. Съучредител на Русенския комитет и Клуба за подкрепа на гласността и преустройството в България. Един от учредителите на Комитета за национално помирение в края на 1989.

До 1991 г. работи в Института по балканистика към БАН.

От 1990 до 1993 г. е експерт по етнически и религиозни проблеми на президента Желю Желев.

За известен период от време е член на борда на директорите на Американския университет в Благоевград.

Участва в консултативните съвети на Европейския център по малцинствата в Германия и Центъра за изследване на балканското общество и култура в Австрия.

Има множество публикации и лекции за малцинствата в България и Югоизточна Европа.

Един от най-добрите познавачи на Турция, балканския ислям и албанския проблем.

През последното десетилетие ръководи и участва в множество теренни изследвания в горещи точки на Балканите.

През 2007 г. беше удостоена с наградата за принос към свободата на духана награден фонд „Георги Василев”.

Книги от този автор