Бисер Пектов

За автора

Бисер Пектов е преподавател в катедра „Търговия” на УНСС – София.

Научните му интереси са в областта на финансовия мениджмънт, капиталовите пазари и управлението на риска.

Специализирал е в Института за икономика на предприятието към Виенския университет и в университета в гр. Лестър, Великобритания.

Има редица публикации в специализирания печат по въпросите на фирмените финанси и борсовата търговия. Автор е на учебника „Борсова търговия”, издаден от Университетското издателство „Стопанство”, 1999 г.

Книги от този автор