Джефри Хербенер

За автора

Джефри М. Хербенер е американски икономист, представител на австрийската икономическа школа.

Завършва икономика в държавния университет на Оклахома, където се преподава в духа на традиционната неокласическа икономика. Но още като студент Хербенер се запознава с теорията на „австрийците”, четейки трудовете на Ойген фон Бьом-Баверк. Истинското му приобщаване към ценностите на австрийската школа става по време на преподавателската му дейност в Питсбъргския държавен университет, когато открива за себе си научните трудове на Фридрих фон Хайек, Лудвиг фон Мизес и Мъри Ротбард.

Джефри Хербенер е професор по икономика и декан на Факултета по икономика в Гроув сити колидж, както и изследовател в областта на икономическата теория в Центъра за идеи и ценности (The Center for Vision and Values) – консервативен мозъчен тръст, създаден към Гроув сити колидж. Центърът е водещ форум в изучаването и прилагането на принципите на свободата по отношение на икономическите, политическите, обществените, религиозните и научните въпроси. През 2010 г. е удостоен с наградата „Темпълтън” за отлични постижения в областта на разпространението на идеите на свободата в категорията „изключителни постижения на университетски центрове”.

Дейността на Джефри Хербенер е много тясно обвързана и с работата на Института „Лудвиг фон Мизес”. Той е старши научен сътрудник, помощник-редактор на периодичното издание на института TheQuarterlyJournalofAustrianEconomics, директор на конференцията на австрийските учени-икономисти, лектор в университета „Мизес”.

Книги от този автор