Ейбрахам Маслоу

За автора

Ейбрахам Маслоу (1908-1970) е американски психолог, който заедно със Станислав Гроф е един от създателите на трансперсоналната психология. Името му се свързва главно с йерархичното подреждане на човешките потребности, което той предлага (1954). Той е един от основоположниците на хуманистичното течение в западната (главно американската) психология. Близо три десетилетия разработва теорията за самоактуализацията.

Ейбрахам Маслоу е роден през 1908 г. в Ню Йорк. Както самият той споделя, е имал трудно детство в семейството на необразована, фанатично религиозна майка, негрижовен баща и в среда, неодобряваща еврейския му произход. Завършва психология и защитава докторска степен във Уисконсинския университет (1934).

Първоначално психологът преподава в Бруклин Колидж. През този период се запознава с известни европейски психолози като Алфред  Адлер, Ерих Фром и Макс Вертхаймер – един от основателите на гещалт психологията. През 1951 г. Маслоу открива психологически факултет към университета Брандайс (Brandeis University). Негов ръководител е до 1968 г. Същевременно (1967-1968) е президент на Американската психологическа асоциация. От 1968 до смъртта си е член на съвета на калифорнийския благотворителен фонд "Лафлин".

През 1954 г. Маслоу дефинира своята пирамида (йерархия) на човешките потребности, която играе ключова роля за развитието на човешките ресурси и теорията за мотивацията. 

Книги от този автор