Емен Кейе

За автора

Сред чуждестранните специалисти, пряко участвали в "строителството на съвременна България", френския финансов инспектор Емен Кейе безпорно заема достойно място. Неговите заслуги към възстановяването на българската държава далеч не се изчерпват с чиновническата му дейност. Дневниците и пътеписите, които той оставя, са ценен източник за трудния и мъчителен процес на модернизацията на обществото ни. Те предлагат един интересен външен поглед върху българския обществен и политически живот в началото на 80-те години на XIXв.

Книги от този автор