Евгений Дайнов

За автора

Професор Евгений Александров Дайнов е политолог, магистър по история в Оксфорд, доктор по съвременна история. Основател и съосновател на редица български неправителствени организации, автор на много публикации след 1989 г. Главен редактор на списание The Insider от 1993 г. Директор на "Център за социални практики", София. Има опит в разрешаването на конфликти, медийни стратегии, анализи и стратегии за развитието на гражданското общество.

Книги от този автор