Георги Ангелов, Георги Ганев, Георги Саракостов, Георги Стоев, Десислава Николова, Калоян Стайков, Красен Станчев, Петър Ганев

За автора

Георги Ангелов е старши икономист в Институт „Отворено общество“. От 2009 до 2014 г. е заместник-председател на Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация. Член е на Американската икономическа асоциация, на Euro Team към DG ECFIN на Европейската комисия, експерт е към CBPP – Washington по бюджетна прозрачност, консултативен член на работна група 31 „Европа 2020“ за Национална програма за реформи. Той е магистър по финанси с интереси към фискалната политика и икономическото развитие. Носител е на наградата „Черноризец Храбър“, наградата за 2008 г. на Награден фонд за принос към свободата на духа „Георги Василев“, почетен знак на Факултета по обществено здраве към Медицинския университет – София, както и на специалната награда „Гражданска позиция, провокираща дебат“ на Фондация „Работилница за граждански инициативи“.

Георги Ганев е доктор по икономика от Университета „Вашингтон“ в Сейнт Луис, САЩ, програмен директор по икономически въпроси в Центъра за либерални стратегии в София и асистент в Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, където води курсове по макроикономика, пари и банки и нова институционална икономика. Член-основател е на Българската макроикономическа асоциация, като през 2003–2014 г. е член на нейния Управителен съвет. Интересите му са в областта на макроикономиката и паричната теория и политика, политическата икономия, икономиката на прехода, на растежа и развитието, новата институционална икономика, австрийската икономика. Публикациите му са свързани с икономическото развитие на България и на региона на Югоизточна Европа, както и с проблематиката на икономическата интеграция и развитие в ЕС.

Георги Саракостов има над 15-годишен експертен опит в областта на данъците. В различни периоди е оглавявал данъчните практики на „ПрайсуотърхаусКупърс“ и „Делойт“ в България. Бил е член на Националния съвет по данъчна политика. Участвал е в работата на неправителствени организации, насочена към усъвършенстване на данъчните режими. Завършил е Московския държавен институт за международни отношения, работил е като дипломат, а в началото на 90-те години – като експерт в Министерството на финансите в тясно сътрудничество с мисиите на МВФ и Програма ФАР на ЕО по въвеждане на пазарно ориентирана данъчна система. Понастоящем Георги Саракостов се занимава с частни проекти. Интересува се от начините, по които развиващите се информационни технологии могат да подобряват качеството на обществения живот и да ограничават ролята на държавите в него. Г-н Саракостов е член на Съвета на ИПИ и председател на Дарителския клуб към ИПИ за 2016 г.

Георги Стоев е част от кръга икономисти, които през последните 15 години упорито настояват за ниски данъци, пропазарни реформи и съкращаване на държавното присъствие в стопанството. Той е съосновател и управляващ съдружник в Industry Watch – изследователска и консултантска компания с фокус върху макроикономическото развитие и икономическата политика. Образованието си получава в Университета Лувен, Белгия, и Института за пазарна икономика, където започва професионалната си кариера. Сред най-важните аналитични продукти, разработени от Георги Стоев и екипа на Industry Watch, са:„Редовен доклад за цената на труда“, „Богатство на домакинствата в България“, „Инвестиционна дестинация“. Той е създател на образователната програма за гимназисти „Предприемачът като откривател“, която в момента се преподава в Пловдив и Велико Търново. Г. Стоев е инициатор на Образователно-индустриалния борд, който предлага решения за бърза адаптация на професионалното образование към нуждите на работодателите.

Десислава Николова е доктор по икономика от Университета за национално и световно стопанство и притежава магистърски степени по икономика от УНСС и от Централноевропейския университет в Унгария. От 2011 г. Д. Николова е главен икономист в Института за пазарна икономика (ИПИ). Преди да се присъедини към екипа на ИПИ, тя е работила като макроикономически анализатор в „Райфайзенбанк“ (България), съветник по икономическите въпроси и въпросите на Европейския съюз към Британското посолство в София и старши анализатор и редактор към „Интернет Секюритис“, дъщерна компания на Euromoney. Нейните професионални интереси и експертни знания са в областта на макроикономическия анализ, монетарната политика, валутните кризи, обменните курсове и иконометричното моделиране. Десислава Николова е член на Българската макроикономическа асоциация.

Калоян Стайков е икономист в Института за пазарна икономика, където се занимава с анализи в сферата на публичните финанси, енергетиката, бизнес средата, здравеопазването. Преди да се присъедини към екипа на ИПИ, е работил като икономист в Центъра за икономическо развитие. Той е част от авторския колектив, подготвил
издадената през 2015 г. книга „Анатомия на кризата“, в която разглежда развитието на публичните финанси по време на и след икономическата криза. През последните години участва в изготвянето и представянето на ежегодния „Алтернативен държавен бюджет” на ИПИ. Завършил е международна икономика и бизнес със специализация по
финанси в Амстердамския университет, Холандия. Член е на Българската макроикономическа асоциация.

Красен Станчев е философ (доктор на философските науки) и икономист, управител на КС2 ЕООД, председател на Съвета на Института за пазарна икономика (ИПИ) и преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Той е един от учредителите на ИПИ и негов първи изпълнителен директор (1993–2006). Под негово ръководство ИПИ се изгражда като международно признат мозъчен тръст, лауреат на наградата на българското правителство „За принос към развитието на демокрацията и гражданското общество“ (2002) и на наградата „За осезаемо обществено влияние“ на Фондация „Темпълтън“ (2006). Бил е народен представител във Великото народно събрание (1990–1991) и член на Съвета за икономическа политика към президента (1996–2001). Лично или в сътрудничество Красен Станчев има принос за реформите в областта на данъците, изпълнението на договорите, инвестициите и подобряването на бизнес климата. Този опит е не само в България, но и в страните от Балканите, нова Европа и бившия Съветски съюз. Красен Станчев е носител на наградата на Euromoney „Най-добър индивидуален анализатор“ (1996) и на Наградния фонд за принос към свободата на духа „Георги Василев“ (2006).

Петър Ганев е старши икономист в Института за пазарна икономика, където работи от началото на 2007 г. В годините непосредствено след въвеждането на плоския данък е отговорен за изданието на ИПИ „Бюлетин за ниски данъци“. През последните години подготвя „Алтернативен държавен бюджет“ на ИПИ. Интересите му са в областта
на развитието и икономическия цикъл, публичните финанси и ролята на държавата в икономиката, свободните пазари и неравенството. Изучава историята на Австрийската икономическа школа. П. Ганев е председател на Управителния съвет на Българската макроикономическа асоциация и автор на множество статии с икономическа тематика. Отговаря за студентските и образователните инициативи на ИПИ.

Книги от този автор