Йорданка Йовкова

За автора

доц. д-р Йорданка Йовкова – преподавател в УНСС – София, ръководител катедра „Икономика на недвижимата собственост”. Преподава по дисциплините „Финансови изчисления”, „Финансова математика”, „Финансов мениджмънт”. Научните й интереси са в областта на управлението на фирмените финанси.

Специализирала е във Виенския университет, Икономическия университет – Виена, Висшето търговско училище – Лайпциг, Висшето училище по икономика – Нюртинген, Германия.

Доц. Йовкова има над 70 публикации, между които учебници, монографии и научни студии, издадени в България, Швейцария и Словения.

Книги от този автор