Йозеф Алоиз Шумпетер

За автора

Йозеф Алоиз Шумпетер (1883-1950) е американски икономист и политолог от австрийски произход, представител на Австрийската икономическа школа. Роден е на 8 февруари 1883 г. в Триш, Моравия (по това време в границите на Австро-Унгарската империя), сега Трещ в Чехия. Завършва Виенския университет под ръководството на един от основоположниците на Австрийската икономическа школа Ойген фон Бьом Баверк. От 1919 до 1920 г. е министър на финансите на Австрия. По-късно е професор в Рейнския университет в Бон (1925-1932) и Харвардския университет в Кейбридж (САЩ).

Книги от този автор