Исайя Бърлин

За автора

Сър Исайя Мендел Бърлин (1909-1997) е британски философ, социален и политически теоретик, историк на идеите  от руско-еврейски произход; един от основателите на съвременната либерална политическа философия.

Сред основните приноси на Бърлин в англо-американската либерална традиция (в частност) и в политическата философия като цяло е разработването на въпроса за свободата и идеите, станал известен като плурализъм на ценностите. 

Личен сайт: http://berlin.wolf.ox.ac.uk/

Книги от този автор

Допълнителна информация(интервюта с автора, коментари за книгите му в интернет)