Иван Г. Стоянов

За автора

Проф. д-р Иван Георгиев Стоянов е преподавател във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”, Юридически факултет, катедра "Правни науки". Автор е и на учебник по данъчно право.

Книги от този автор