Иван Петров

За автора

доц. д-р Иван Петров завършва висше юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски”. През 1996 г. става доктор  а по-късно и доцент по наказателно-процесуално право към ЮЗУ „Неофит Рилски” – Благоевград.

Той е председател на юридическата комисия на Българския олимпийски комитет, представител е на България в екскомитета на експертите по ролята на прокуратурата в наказателно-правната система към Европейския комитет по наказателно-правни проблеми към Съвета на Европа (1996-1999); президент на Асоциацията на прокурорите н България.

Автор е на седем книги.

Книги от този автор